hírek kategória bejegyzései

Átadásra került a I. Horváth István Alapítványi Díj

Az elnök távollétében Kálmán Ibolya titkár és Rácz Gábor tag adta át a Horváth István Alapítványi díjat 2013.12.25-én a tiszafüredi református templomban.  Az először átadásra kerülő díjat Nt. Szabó Konrád Sándor lelkipásztor ajánlatának helyt adva, a kuratórium Szele Eszternek a Tiszafüredi Bán Zsigmond Református Általános Iskola  AMI és Óvoda öregdiákjának, a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon tanulójának  ítélte oda 2013-ban.

Ülésezett a Kuratórium 2013.12.14-én

A Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány kuratóriuma 2013.12.14-én ülésezett a Tiszafüredi Református Egyházközség imatermében. Az aktuális ügyek megbeszélése mellett, több határozatot hoztak a tagok a 2014-ben elvégezni kívánt feladatokról is.

A tanácskozáson az alábbi határozatok születtek:

2013.12.14./03/17 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy a lelkipásztor levelében foglaltakat tudomásul veszi, és ezek alapján fog eljárni. Úgy is határoz, hogy az OTP banknál vezetett

11745059-20013499-00000000 számú

alszámlának a megszüntetéséről intézkedik.

3 igen szavazat

2013.12.14./03/18 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy Szűcs M Sándor elnök beszámolóját elfogadja.

2 igen 1 tartózkodó szavazat

A kuratórium korábban úgy határozott, hogy alapítványi díjat hoz létre. A Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítványi díj néven. A díj értéke 10.000 azaz tízezer forint. Díjazott lehet minden olyan 18. életévét még be nem töltött református hittanoktatásban résztvevő diák, aki tanulmányai mellett a gyülekezet alkalmain rendszeresen részt vesz, és önkéntes munkát végez az egyházközség, vagy annak hívei javára. A jelöltek személyére a mindenkori lelkipásztor tesz ajánlást legkésőbb minden év november 30-ig. Ajánlásnál a jelölt tárgyévi teljesítményét kell figyelembe venni. A díjat a kuratórium ítéli oda. A díjat minden év december 31-ig át kell adni.

2013.12.14./03/19 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy elfogadja Nt. Szabó Konrád Sándor lelkész által tett javaslatot és az egyedül megnevezett Szele Eszternek ítéli oda 2014, és egyben először a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítványi díjat. A döntésről mind a lelkészi hivatalt, mind a díjazottat értesíteni fogja a kuratórium. Átadás időpontja: 2013.12.25. 10 óra.

3 igen szavazat

2013.12.14./03/20 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy az elnök által elkészíttetett logó és levélpapír tervezetekből a 3. számút választja ki, és vezeti be a napi ügyvitelbe.

3 igen szavazat

2013.12.14./03/21 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy megbízza Szűcs M Sándor elnököt azzal, hogy a Szeretetszolgálati Iroda szakértői csoportjának vezetőjével, Fejes Brigittával (1146 Budapest, Hungária krt 200) felvegye a kapcsolatot pályázat megírása, megvalósítása céljából.

3 igen szavazat

2013.12.14./03/22 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy felkéri az alapítókat arra, hogy az Alapító Okirat módosításával az alapítvány céljai közé bekerüljön:

A szociális és kulturális szempontból átmenetileg vagy tartósan nehéz helyzetbe került személyek segítése, illetve szociális támogatást nyújtása nehéz helyzetben lévő családoknak, továbbá a hátrányos helyzetben élők társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Ennek keretében egyedi kérelem alapján egyszeri vagy folyamatos támogatást nyújtása a szociális rászorulók részére.

3 igen szavazat

2013.12.14./03/23 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy a 2014. évben rendelkezésre álló, nem célzott pénzbeli támogatásokból 185. 000 azaz száznyolcvan ötezer forintot, de maximum a nem célzott pénzügyi támogatások 28%-át a templom bejárata és az iroda között létesítendő kb. 25 méter hosszú és 1,5 méter széles járda elkészítéséhez szükséges térkő megvásárlására fordítja. Így kívánja elérni a kuratórium azt az Alapító Okiratban meghatározott célt mely a Tiszafüredi Református templom felújítása és a parókia építése, felújítása-ként lett meghatározva.

3 igen szavazat

2013.12.14./03/24 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy a 2014. évben rendelkezésre álló, nem célzott pénzbeli támogatásokból 60.000 azaz hatvanezer forintot, de maximum a nem célzott pénzügyi támogatások 10 %-át a református gyülekezeti lelki munka segítésére fordítja. Így kívánja elérni a kuratórium azt az Alapító Okiratban meghatározott célt mely a református gyülekezeti munka segítése-ként lett meghatározva

3 igen szavazat

2013.12.14./03/25 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy a 2014. évben rendelkezésre álló, nem célzott pénzbeli támogatásokból 30.000 azaz harmincezer forintot, de maximum a nem célzott pénzügyi támogatások 5,5 %-át az Igari úti lezárt temető gondozására fordítja. Úgy hogy az alapítvány önkénteseivel a sírhelyek feliratait dokumentálják, azok pontos GPS koordinátáit meghatározzák, illetve az adatokat egy mindenki számára elérhető adatbázisban rögzítik és hozzáférhetővé teszik az elkövetkező években. Tavasszal és ősszel a Papok dombja nevű temetőrészen a rég volt lelkészek sírjait gyomtalanítják. Így kívánja elérni a kuratórium azt az Alapító Okiratban meghatározott célt mely a temetők gondozása, illetve a református történelmi hagyományok kutatása, ápolása-ként lett meghatározva

3 igen szavazat

2013.12.14./03/26 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy a 2014. évben rendelkezésre álló, nem célzott pénzbeli támogatásokból 30.000 azaz harmincezer forintot, de maximum a nem célzott pénzügyi támogatások 5 %-át egy a „Horváth István Alapítvány” nevű teremlabdarúgó csapat összeállítására és a 2014 évi téli Tiszafüredi Teremlabdarúgó tornán történő elindításra fordítja. A csapat összeállításának feladatát a kuratórium Szűcs M Sándorra bízza. Így kívánja elérni a kuratórium azt az Alapító Okiratban meghatározott célt mely a sport, a művészet és a tudomány területén szoros együttműködés kialakítása Tiszafüred intézményeivel-ként lett meghatározva.

3 igen szavazat

2013.12.14./03/27 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy a 2014. évben rendelkezésre álló, nem célzott pénzbeli támogatásokból 120.000 azaz százhúszezer forintot, de maximum a nem célzott pénzügyi támogatások 18 %-át az erdélyi Zsibó város református fiataljaival együtt a Szilágyságban, 2014 nyarán megtartandó Diakóniai Tábor megvalósítására fordítja. A sorban immár negyedik, ám az alapítvány támogatásával először útra kelő ifjú füredi önkéntesek a zsibói magyar sírok cserjétlenítésén, szépítésén fognak dolgozni, mint tették azt Szilágygörcsönyben is korábban. Így kívánja elérni a kuratórium azt az Alapító Okiratban meghatározott célt mely a határon túli magyarsággal kapcsolatot tevékenység-ként lett meghatározva

3 igen szavazat

2013.12.14./03/28 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy a 2014. évben rendelkezésre álló, nem célzott pénzbeli támogatásokból 120.000 azaz százhúszezer forintot, de maximum a nem célzott pénzügyi támogatások 18 %-át elkülöníti abból a célból, hogy az esetleges pályázatokon indulva az önrészt ebből az összegből fizethesse ki a kuratórium. Így kívánja elősegíteni a kuratórium az Alapító Okiratban meghatározott célok elérését.

3 igen szavazat

Adományt adott át alapítványunk

2013. december 2. hetében a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány elnöke Szűcs M Sándor az alábbi adományokat adta át a Tiszafüredi Református Egyházközség lelkipásztorának Nt. Szabó Konrád Sándornak:

HIA adomany atadas 2013 01

12 db lányka kabátot                                                                        100.000 forint

576 üveg bébiétel                                                                              288.000 forint

200 csomag Duci Puff extrudált kukorica pehely           1 2.000 forint

A 400000 forint értékű adomány szétosztásra fog kerülni, mely során a Karácsony előtt szétosztandó csomagokban is  lesz belőlük jó néhány darab.

HIA adomany atadas 2013 02

Adományok érkeztek alapítványunkhoz

Isten iránti hálaadással jelentem be, hogy A Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítványhoz  2013 decemberében a következő adományok érkeztek:

12 db lányka kabátot                                                                        100.000 forint

Az adományt az Abádszalóki Református egyházközség ajánlotta fel az alapítvány részére. Honlapját ide kattintva tekintheti meg! 

 

400 csomag Duci Puff extrudált kukorica pehely          24.000 forint

Az előbb említett termékeket a Pa-Comp Kft ajánlotta fel. Papp Krisztián Sándor kereskedelmi igazgató 200 csomag Duci Puff-ot a Tiszafüredi Református Egyházközség számára, míg a fent maradó 200 csomagot célzott támogatásként a Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona lakóinak ajánlott fel.  A Pa-Comp Kft honlapját ide kattintva tekintheti meg!

576 üveg bébiétel                                                                              288.000 forint

3 db rollators                                                                                        30.000 forint

Le Couviour elektromos kórházi ágy,

éjjeli szekrénnyel, matraccal                                                      400.000 forint

 A Református Szeretetszolgálat adománya  576 üveg bébiétel a  Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthonán keresztül ért el alapítványunkhoz. A Református Otthon vezetője Görcsös Éva az utolsó két tételt is nagy szeretettel ajánlotta fel a füredi reformátusok részére a HIA-n keresztül. Az Otthon honlapja ide kattintva érheti el!

Az Összesen    842.000 forintnyi adomány szétosztásáról később dönt a Kuratórium!

 

Ülésezett a Kuratórium 2013.11.15-én

A Horváth István Alapítvány új kuratóriuma  2013.11.15-én a Tiszafüredi Református Egyházközség imatermében (Tiszafüred Fő út 5) tartotta első ülését. Az ülésre meghívót kaptak az alapítók, a  leköszönő kuratóriumi tagok, új tagok és az érdeklődők. Szűcs M Sándor elnök megköszönte a volt elnökség tagjainak munkáját, s részükre jelképes ajándékot is átadott.
Az tanácskozáson az alábbi határozatokat hozta a kuratórium: Ülésezett a Kuratórium 2013.11.15-én bővebben…

Rég volt lelkészek sírjai öltöztek ünnepi díszbe

2013. október 30-án a Horváth István Alapítvány önkéntesei közül heten a Reformáció ünnepe alkalmából rég volt lelkészek és családtagjaik sírját gyomtalanították, és ültettek azokra virágot. A szép őszi időben a sírkertben eltöltött 2 óra alatt 5 sírhelyet szépítettek meg a fiatalok.
Az emlékezők nem először vesznek részt ilyen munkában, hiszen a Tiszafüredi Református Egyházközség ifiseiként, Bán Zsigmondos öregdiákként korábban is ápolták elődeik nyughelyeit.
Ide kattintva a 2010-ben elvégzett munkákról olvashat és tekinthet meg kisfilmet!

Megalakult az új kuratórium

Több hónapos várakozás után, az alapítók Horváth István és felesége Horváth Istvánné akaratának megfelelően, a  módosított Alapító okiratban foglaltak szerint az új Kuratórium megkezdhette munkáját.2013. október utolsó hetében  az iratátvétel alkalmával betekintést kaphattak a tagok a HIA-ban eddig elvégzett munkákról.
Szűcs M Sándor kuratóriumi elnök, Kálmán Piroska Ibolya titkár, illetve Rácz Gábor tag a jövőben mindent megtesz azért, hogy az alapítás céljait figyelembe véve adományokat gyűjtsenek és azokat a célok megvalósítása érdekében szétosszák.