Kuratóriumi ülés kategória bejegyzései

Ülésezett a Kuratórium

2014.12.14-én a 18 órától tartott ülésén a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány kuratóriuma, az alábbi döntéseket hozzta:

2014.12.14./11/21. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a Tiszaszentimrei Református Egyházközség felajánlásáról a következőképpen rendelkezik:

50 doboz kerüljön az Erdélybe küldendő csomagokba

50 doboz legyen a Bán Zsigmond Református Általános Iskola rászoruló diákjainak szétosztva

5 dobozzal adományoz a Wesley János Óvodába /1086 Budapest, Dankó u. 11./

20 dobozzal   pedig felajánl a Tiszafüredi Református Egyházközségnek

2014.12.14./11/22. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy 2014-ben Nt. Szabó Konrád Sándor szóbeli ajánlását figyelembe véve Bán Nelli a Bán Zsigmond Református Ált. Isk. tanulójának ítéli oda a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány díját.

2015.01.25-én a 18 órától tartott ülésén a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány kuratóriuma, az alábbi döntéseket hozzta:

2015.01.25-én a 18 órától tartott ülésén a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány kuratóriuma, az alábbi döntéseket hozzta:

2015.01.25./01/01. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy Szűcs M Sándor elnök beszámolóját elfogadja.

2015.01.25./01/02. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítványi díj összegét nem emeli meg és azt továbbra is évente csak egyszer ítéli oda.

2015.01.25./01/03. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy céladomány gyűjtést indít azért, hogy a későbbiekben vásárolandó Alapítványi házhoz 300.000 azaz háromszázezer forint önerőt összegyűjtsön.

2015.01.25./01/04. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a Tiszafüredi Református Egyházközségen belül működő énekkar részére 60.000 azaz hatvanezer forint támogatást nyújt.

2015.01.25./01/05. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a Tiszafüredi Református Egyházközség részére a templom és a parókia között található 100 m2-es terület rendezésének a céljából gyűjtést, illetve céladomány gyűjtést indít. Melynek folyamán 300.000 azaz háromszázezer forintot vagy 420 darab fűrácsot, illetve 20 m3 sódert próbál adományként az Egyházközség részére akvirálni.

2015.01.25./01/06. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy, a 2015/2016-os Téli Teremfoci Bajnokságon egy kispályás labdarúgó csapat indítását támogatja Horváth István Alapítvány vagy HIA néven.az esetleges céladományokon felül 30000 azaz harmincezer forinttal .

2015.01.25./01/07. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy 2015. decemberében Kusalyba és Szilágygörcsönybe összeállítandó csomagok elkészítését 20000 azaz húszezer forinttal támogatja az esetleg az erre a célra érkezett céladományokon felül.

2015.01.25./01/08. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a 2015- ben immár V. alkalommal most Kusalyban megrendezendő Diakóniai hét támogatására céladomány gyűjtést szervez.

2015.01.25./01/09. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy 2015. decemberében ismét megrendezendő 16-ak Karácsonya támogatására céladomány gyűjtést szervez.

2015.01.25./01/10. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy időskorúak támogatásának céljára az önkéntes munka, illetve céladományokon kívül 10000 azaz tízezer forintot különít el.

2015.01.25./01/11. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a 2015. decemberében összeállításra kerülő 150 tiszafüredi, illetve 50 kusalyi, szilágygörcsönyi csomag elkészítését csomagonként 5 kg, összesen 1000 kg azaz 10 mázsa étkezési almával támogatja.

2015.01.25./01/12. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy 2015. évben a soros Kuratóriumi üléseket a következő időpontokban tartja: március 1, április 12, május 3, június 7, július 5, augusztus 2, szeptember 6, október 4, november 8, december 6.

2015.02.01-én a 18 órától tartott ülésén a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány kuratóriuma, az alábbi döntéseket hozzta:

2015.02.01./02/13. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy Szűcs M Sándor elnök által szóban tett beszámolót elfogadja.

2015.02.01./02/14. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy Szűcs M Sándor elnököt megbízza azzal, hogy a „Gyümölcsfák a papkertben” elnevezésű pályázatot elkészítse. Abból a célból mert így lehetőség nyílik több őshonos gyümölcsfa ültetésére.

Ülésezett a kurtórium 11.30-án

2014.11.30/10/20. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a rendelkezésre álló 7,5 mázsa (37,5 láda) étkezési almát a következő képen osztja szét:

450 kg (22,5 láda) kerüljön a Református Egyházközség által elkészítendő 150 csomagba. Csomagonként kb 3 kg.

60 kg (3 láda) kerüljön szétosztásra a csigatészta készítő önkéntesek között

150 kg ( 7,5 láda) kerüljön szétosztásra az Erdélybe készítendő 50 csomagban, míg

40 kg (2 láda) kerüljön a Karácsonyi műsorban szereplő gyermekek között szétosztásra.

A maradék 50 kg (2,5 láda) sorsáról később dönt a kuratórium.

Ülésezett a kuratórium

A 2014. november 23-án tartott kuratóriumi ülésen hozott határozatok:

2014.11.23/09/18. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy felkéri Nt. Szabó Konrád Sándor lelkész urat arra, hogy tegyen javaslatot arra vonatkozólag, hogy 2014-ben kinek ítélhetné oda a kuratórium a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítványi díjat.

2014.11.23/09/19. számú határozat

A kuratórium kivételes esetben – határidőhöz kötött kuratóriumi döntések szükségessége esetén – az elektronikus és internet alapú kommunikáció eszközeinek (pl. Skype, MSN, videokonferencia, telefon) igénybevételével is hozhat határozatot. Ez esetben a kuratóriumi tagok fizikai részvétele helyettesíthető technikai eszközök igénybevételével, úgy hogy a kívülállók a döntés folyamatában értesüljenek a vitáról és a döntés eredményéről. A tagok a napirend elfogadásakor határoznak arról, hogy melyik tag milyen módon vesz részt a napirend megtárgyalásában és a határozat meghozatalában. Az ülést levezető elnök és a jegyzőkönyv hitelesítője csak azon tagok közül kerülhet ki, akik fizikailag is részt vesznek az ülésen.

Ülésezett a kuratórium

A 2014. október 12-én tartott kuratóriumi ülésen hozott határozatok:

2014.10.12/08/15 számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a Tiszafüred Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai, Szociális és Egészségügyi Bizottsága által kiírt pályázatában megjelölt eszközök közül az alábbiakat nem vásárolja meg:

Hasító ék 1500
Balta 3500
Kapa 2900
Gallyazó olló 5000

Teszi ezt azért, hogy a Tiszafüred Város Önkormányzata által átutalt 115 929 forint elegendő legyen a szerszámok megvásárlására abban az esetben, amennyiben a Farm Shop Kft tulajdonosa nem tud 12 900 forint engedményt adni.

2014.10.12/08/16 számú határozat

A kuratórium tudomásul veszi a Szolnoki Törvényszék Dr. Kandra Károly ügyvéd által 2014. szeptember 22-i keltezésű levelét.

2014.10.12/08/17 számú határozat

A kuratórium tudomásul veszi Szűcs M Sándor elnök által 2014. október 7-én Dr. Kandra Károly ügyvéd úr részére elküldött email üzenetet.

Rendhagyóan ülésezett a kuratórium

2014.08.31-én rendhagyó kuratóriumi ülésre került sor a Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthonának klub termében.  A meghívást elfogadók a IV. Diakóniai táborban történtekről hallgathattak meg három beszámolót, tekinthettek meg felvételeket, illetve találkozhattak az önkéntesekkel.

Szűcs M Sándor szóban, projektor segítségével képes, illetve mozgóképes beszámolóját a kuratórium tagjai és a megjelentek örömmel hallgatták.

Ifjú Kádár Dénes power pointban elkészített fotókkal színesített útinaplójának megtekintése közben, több jelenlévőben megfogalmazódott a kívánság, hogy jó volna egyszer felkeresni azokat a helyeket, ahol a HIA önkéntesei már jártak ezen a nyáron.

Mészáros Balázs pedig azon élményeiről beszélt melyeket mint önkéntesként először Diakóniai Táborban résztvevő gyűjtött a hét folyamán.

Kiss Attila presbiter érdekes tudnivalókkal kapcsolta össze a fiatalok által felkeresett történelmi helyszíneket.

Ülésezett a kuratórium

2014.július 20-án ülésezett a kuratórium, mely alkalommal a következő határozatok születtek:

2014.07.21/05/11 számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy 2014.12.31-ig 1 db kerekesszéket illetve egy Rolatort Z. I. tiszafüredi lakos édesapjának ellenszolgáltatás nélkül kölcsönad.

2014.07.21/05/12 számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy Viski Imre tiszafüredi mozgásfogyatékkal élő lakosnak 1 pár mankót adományoz.

 

2014.07.21/05/13 számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a IV. Diakónia táborban önkéntesként szolgálni kívánó fiatalok részvételét  az alábbi mértékben kívánja támogatni:

Név Támogatás (HUF)
Kiss Jázmin 20000
Belovay László 5000
Szimandl Ferenc 5000
Hervay Csaba 20000
Ifj Szűcs M Sándor 5000
Takács Imre 20000
Seres Henrietta 18750
Potornai Barbara 18750
Mészáros Balázs 18750
Császár Bendegúz 20000
CsászárHunor 20000
Kádár Dénes 18750
Összesen 190000

Ülésezett a kuratórium

A 2014.03.16-án tartott Kuratóriumi ülésen hozott határozatok:

2014.03.16/02/06. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az írószer adományt köszöni, és azt elfogadja. Az adakozó életére Isten gazdag áldását kéri!

Az elnök előadta, hogy 2014.03.01-én a www.hia.zsoltar.hu –n /azaz az alapítvány honlapján/ keresztül Szőlősi Nikolett kért segítséget, többgyermekes, nehézsorsú, elhagyott, szalaszendi lakhelyű testvére részére. /Email csatolva/.

2014.03.16/02/07. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az elnököt megkéri az emailben foglalt adatok ellenőrzésére.

A 2014.04.27-én tartott Kuratóriumi ülésen hozott határozatok:

2014.04.27/03/08. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy Szűcs M Sándor elnök beszámolóját elfogadja.

3 igen szavazattal

2014.04.27/03/09. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy Szűcs M Sándor elnök a Tisza-Tó Térsége Leader Egyesület „egyesületből való kilépés” elnevezésű forma nyomtatványt töltse ki, és azt az egyesületnek postázza.

3 igen szavazattal

2014.04.27/03/10. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy Szűcs M Sándor elnök a Könyvelő Iroda részére az alábbi beszámolót jutassa el :

Az alapítvány az alábbi rendezvényeken vett részt, illetve segédkezett a megvalósításukon a 2013-as évben:

Február :

A Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja

Március:

A Nagyhét eseményein

Május:

Az Országos Búzaszentelőn

Pünkösdi alkalmakon, köztük a Konfirmációs vizsgán

Családi délutánon

Református Gyermeknapon

Szeretet- hídon

Június:

Nemzeti összetartozás napján tartott ünnepségen

Csillagocskák családi napján Nagyváradon

Ballagási istentiszteleten

Beiktatási istentiszteleten

Nt. Ötvös György New Brunswick-i lelkipásztor szolgálatán

Augusztus:

Kitelepítettek találkozóján

Államalapítás, Új kenyér napján tartott ünnepségen

Zsibói kiránduláson

Szatmár- Beregi gyülekezeti kiránduláson

Szűcs Imre az Agyag vonzásában című kiállításon

Szeptember:

Első Református Művészeti Fesztivál eseményein

2013 októberének utolsó hetében hivatalba lépett a Horváth István Alapítvány új kuratóriuma. Munkájáról a www.hia.zsotlar.hu –n vannak bővebb beszámolók.

Október 30-án Az Igari úti sírkertben a Reformáció ünnepe alkalmából rég volt lelkészek sírjait gyomtalanították és virágokat helyeztek el rajta.

Decemberben 824.000 forint értékű adomány érkezett az alapítványhoz, ruha, bébi étel, elektromos kórházi ágy formájában

400.000 forint értékű adományt nyújtott át az alapítvány a részére.

Kuratórium elnöksége átadta az I. Horváth István Alapítványi díjat Szele Eszter részére.

400.000 forint értékű elektromos kórházi ágyat adott kölcsön az alapítvány 1 évre a Tiszafüredi Református Egyházközség egyik gyülekezet egyik tagjának, mely révén mindennapjai válnak elviselhetővé .

Az Adventi és Karácsonyi ünnepkörhöz tartozó alkalmakon vett részt az alapítvány tagsága, illetve segédkezett a csigatészta készítésben és a csomagok címzettekhez történő eljuttatásában.

3 igen szavazattal

Ülésezett a kuratórium 2014.02.02-án

A Kuratórium 2014.02.02-án ült össze az Alapítók családi házában. A jó hangulatú tanácskozáson az alábbi határozatok születtek:

2014.02.02/01/01. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy Szűcs M Sándort beszámolóját elfogadja.

2 igen egy tartózkodás

2014.02.02/01/02. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy Szűcs M Sándor megbízza a következő irodaszerek beszerzésével:

250 db boríték, 1000 db fénymásoló lap, 125 db színes A4 méretű lap

2 igen 1 tartózkodás

2014.02.02/01/03. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy 2014.december 31-ig 3 olyan Tiszafüredi Református Egyházközségi tag „álmát” próbálja valóra váltani, akik a Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthonában gondozottként laknak és konfirmációs vizsgát tettek. Az intézményt írásban Szűcs M Sándor kuratóriumi elnök értesíti.

3 igen szavazat

2014.02.02/01/04. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a lelkipásztor ajánlása alapján 5 olyan református hitoktatásban részesülő nehéz sorsú, hátrányos helyzetű tanuló részére próbál patrónust felkutatni, akik havonta kisebb összeggel, élelmiszercsomaggal, ruhával enyhítenék a családra nehezedő anyagi terheket. Jelölésnél figyelembe kell venni, hogy a diák tanulmányi átlaga a jelölés vagy az azt megelőző félévben legalább 4,00 átlagot elérje, és legalább egy tanulmányi (házi) versenyen a jelölés vagy az azt megelőző évben megméresse magát.

3 igen szavazat

2014.02.02/01/05. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az érintetteket az elnök írásban értesítse! Illetve kérje meg Nt. Szabó Konrád Sándor lelkész urat, hogy az adó 1% alapítványunk részére történő felajánlásának lehetőségére a gyülekezeti tagok figyelmét felhívja!

3 igen határozat

A kuratórium úgy tervezi, hogy a következő, 2014-ben az első kuratóriumi ülést 2014.03.02-án vasárnap tartja.