Elkészült a templomot a Lelkészi Hivatallal összekötő térköves járda

Fotó: Szűcs M Sándor
Fotó: Szűcs M Sándor

A Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány 2014.03.21-ig szervezett gyűjtést azért, hogy a templom és a parókia között lévő területet ” akadály menetesítve” új 1,5 méter széles 25 méter hosszú járdához a térkövet a Lelkészi Hivatal rendelkezésére bocsássa.  A kuratórium által e célra megjelölt 185.000 forintot sikerült az adományokból összegyűjteni és megvenni a szükséges térkövet, kerti szegélyt, fövenyt, kavicsot és cementet.
Szűcs M Sándor mint a kuratórium elnöke az átadáskor örömét fejezte ki abban, hogy az egyháztagokon kívül Tiszafüred város, két református fenntartású intézményének dolgozói jelentős összeget gyűjtöttek egybe erre a célra.  A Görcsös Éva által vezetett Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona, illetve az Ozsváth János által igazgatott Bán Zsigmond Református Általános Iskola AMI és Óvoda majd 40%-át   adták össze az  anyagok tervezett költségének.    Szerepvállalásukat megköszönve reményét fejezte ki abban, hogy a következő években is fog tudni az alapítvány olyan célokat kitűzni, melyek eléréséért a füredi reformátusok egységesen tudnak cselekedni!

Bár a járda elkészítésének árát a Tiszafüredi Református Egyházközségnek kellett vállalnia Nt. Szabó Konrád Sándor lelkipásztor április 6-án nagy szeretettel köszönte meg az adakozók áldozatvállalását.

Szűcs M Sándor

Leave a Reply