Ülésezett a Kuratórium

2014.12.14-én a 18 órától tartott ülésén a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány kuratóriuma, az alábbi döntéseket hozzta:

2014.12.14./11/21. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a Tiszaszentimrei Református Egyházközség felajánlásáról a következőképpen rendelkezik:

50 doboz kerüljön az Erdélybe küldendő csomagokba

50 doboz legyen a Bán Zsigmond Református Általános Iskola rászoruló diákjainak szétosztva

5 dobozzal adományoz a Wesley János Óvodába /1086 Budapest, Dankó u. 11./

20 dobozzal   pedig felajánl a Tiszafüredi Református Egyházközségnek

2014.12.14./11/22. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy 2014-ben Nt. Szabó Konrád Sándor szóbeli ajánlását figyelembe véve Bán Nelli a Bán Zsigmond Református Ált. Isk. tanulójának ítéli oda a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány díját.

2015.01.25-én a 18 órától tartott ülésén a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány kuratóriuma, az alábbi döntéseket hozzta:

2015.01.25-én a 18 órától tartott ülésén a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány kuratóriuma, az alábbi döntéseket hozzta:

2015.01.25./01/01. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy Szűcs M Sándor elnök beszámolóját elfogadja.

2015.01.25./01/02. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítványi díj összegét nem emeli meg és azt továbbra is évente csak egyszer ítéli oda.

2015.01.25./01/03. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy céladomány gyűjtést indít azért, hogy a későbbiekben vásárolandó Alapítványi házhoz 300.000 azaz háromszázezer forint önerőt összegyűjtsön.

2015.01.25./01/04. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a Tiszafüredi Református Egyházközségen belül működő énekkar részére 60.000 azaz hatvanezer forint támogatást nyújt.

2015.01.25./01/05. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a Tiszafüredi Református Egyházközség részére a templom és a parókia között található 100 m2-es terület rendezésének a céljából gyűjtést, illetve céladomány gyűjtést indít. Melynek folyamán 300.000 azaz háromszázezer forintot vagy 420 darab fűrácsot, illetve 20 m3 sódert próbál adományként az Egyházközség részére akvirálni.

2015.01.25./01/06. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy, a 2015/2016-os Téli Teremfoci Bajnokságon egy kispályás labdarúgó csapat indítását támogatja Horváth István Alapítvány vagy HIA néven.az esetleges céladományokon felül 30000 azaz harmincezer forinttal .

2015.01.25./01/07. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy 2015. decemberében Kusalyba és Szilágygörcsönybe összeállítandó csomagok elkészítését 20000 azaz húszezer forinttal támogatja az esetleg az erre a célra érkezett céladományokon felül.

2015.01.25./01/08. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a 2015- ben immár V. alkalommal most Kusalyban megrendezendő Diakóniai hét támogatására céladomány gyűjtést szervez.

2015.01.25./01/09. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy 2015. decemberében ismét megrendezendő 16-ak Karácsonya támogatására céladomány gyűjtést szervez.

2015.01.25./01/10. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy időskorúak támogatásának céljára az önkéntes munka, illetve céladományokon kívül 10000 azaz tízezer forintot különít el.

2015.01.25./01/11. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a 2015. decemberében összeállításra kerülő 150 tiszafüredi, illetve 50 kusalyi, szilágygörcsönyi csomag elkészítését csomagonként 5 kg, összesen 1000 kg azaz 10 mázsa étkezési almával támogatja.

2015.01.25./01/12. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy 2015. évben a soros Kuratóriumi üléseket a következő időpontokban tartja: március 1, április 12, május 3, június 7, július 5, augusztus 2, szeptember 6, október 4, november 8, december 6.

2015.02.01-én a 18 órától tartott ülésén a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány kuratóriuma, az alábbi döntéseket hozzta:

2015.02.01./02/13. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy Szűcs M Sándor elnök által szóban tett beszámolót elfogadja.

2015.02.01./02/14. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy Szűcs M Sándor elnököt megbízza azzal, hogy a „Gyümölcsfák a papkertben” elnevezésű pályázatot elkészítse. Abból a célból mert így lehetőség nyílik több őshonos gyümölcsfa ültetésére.

Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján koszorúztunk

Forrás: facebook.com
Forrás: facebook.com

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján február 25-én a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány alapítója, kuratóriumának két tagja és több önkéntese is részt vett.

Forrás: facebook.com
Forrás: facebook.com

Az immár 15. alkalommal megrendezett eseményen, mely a Kálvin közösségi házban tartott istentisztelettel kezdődött, Nt. Angyalosy Katica Nyírbogdányban szolgáló lelkésznő prédikációjával. A múltat felvillantó, mindennapjainkra és a jövőre nézve is irányt mutató szépirodalmi idézetekkel szinesített, alátámaszott szolgálatáról lelkileg felüdülve távozhattak a megjelentek.  “Hírdette az igazság él és van! Függetlenül attól, hogy most látszik vagy sem!… Van mindig valaki aki áttöri a hallgatás falát!… Meg kell bocsátani a tetteseknek és utódaiknak, akkor is ha azok a tankokból a bankokba ültek! Tudunk-e megbocsátani?”

Forrás: facebook.com
Forrás: facebook.com

Szűcs M Sándor elnök, Kálmán Ibolya Piroska az Alapítvány koszorúját helyezte el az emlékoszlopnál. Míg Horváth Istvánné alapító a gyülekezet énnekarában szolgált , illetve több HIA önkéntes mécsest helyezett el ugyanott.A Horváth István Alapítvány volontőrei közültöbben is, mint a Hámori András Szakképző Iskola diákjai szerepeltek az emlékműsorban.

Forrás: facebook.com
Forrás: facebook.com

Ismét kertet takarítottak a HIA önkéntesei

2015 első tavaszias hétvégéjén a Horváth István Alapítvány önkéntesei 4 órát szántak arra, hogy a tavaly októberben elkezdett kert takarítási munkálatokat befejezzék. Az idős, mozgásában korlátozott,Tiszafüreden élő idős úr kertjében korábban kivágott cserjéket, illetve gallyakat hordtak el. A foglalatosság végeztével nem csak művelésre alkalmassabbá vált a kert, hanem a lakókörnyezet is szebbé vált.  A volontőrök egy rövid ebéd /zsíroskenyér, alma,tea/ elfogyasztása után, egy különleges módszer felhasználásával, az egyébként értéktelennek minősített ágacskákat, gallyakat, tüzelésre alkalmassá tették.

Kérem tekintse meg Csizmadi Viktória képeit, vagy a fenti videót!

Szétosztottuk a Hollandiából kapott munkásruhákat

A megjelent önkéntesek egy gyülekezeti alkalom után vették át a ruhákat
A megjelent önkéntesek egy gyülekezeti alkalom után vették át a ruhákat

A Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány a koárbban Hollandiából kapott munkásrohákat osztotta szét önkéntesei között. Szűcs M Sándor elnök, Horváth Istvánné alapító jelenlétében tartott évértékelő beszéde után a megjelentek  mindegyike talált magának megfelelő ajándékot. A ruhanemük mellé saját készítésű hűtőmágnest és egyéb meglepetést is választhattak maguknak.

Laci és Feri örült az új ruháknak
Laci és Feri örült az új ruháknak

Az elnök örömmel állapította meg, hogy az új kuratórium első évében, több mint 30-ra nőtt azon önkéntesek száma, akik kampányszerűen, vagy rendszeresen segítik a HIA-t céljainak megvalósításában. A város alapfokú oktatási intézményei közül a Bán Zsigmond Református Általános Iskola, míg a középfokú  iskolák közül   mind a kettő /Hámori András Szakképző, Kossuth Lajos Gimnázium/ diákjai megtalálhatóak a valontőrök soraiban. Sőt ketten a Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthonának gondozottai közül is többször tevékenykednek együtt ép társaikkal. Szűcs M Sándor további közös munkálkodásukra Isten gazdag áldását kérte!

B.V.  Zandwijk közreműködését, és  nagylelkű több mint 1000 eurós adományát!

2015. januárjában is adományozott a HIA

A hónap első felében a 16-ak Karácsonya elnevezésű gyűjtőakció során kapott, de az ünnepek miatt még ki nem osztott adományokat juttattuk el a címzettekhez.

Wessley János Óvoda gyermekei részére eljuttatott adományok
Wessley János Óvoda gyermekei részére eljuttatott adományok
N_Lajos részére átadott adományaink
N_Lajos részére átadott adományaink

Január 16-án N. Lajos és családja vehette át használtruha és étkezési alma adományunkat.

Majd január 27-én a Wessley János Óvoda /Budapest Dankó út 11/ gyermekei részére vittük el azon használtruhákat, melyeket az előző év utolsó heteiben gyűjtöttünk.
A három alakolmmal  majd 90.000 forint támogatást osztottunk szét.

Köszönjük az ajándékozók felajánlásait!

A Horváth István Alapítvány képviselői is részt vettek a Civilek Napja elnevezésű rendezvényen

Alapítók
Alapítók
Fotó: Csizmadi Viktória
Fotó: Csizmadi Viktória
Fotó: Csizmadi Viktória
Fotó: Csizmadi Viktória

A Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány képviselői is részt vettek a Civilek Napja elnevezésű rendezvényen a Kovács Pál Művelődési Központban Tiszafüreden.  A városban működő civil és karitatív szervezeteknek bemutatkozási lehetőséget nyújtó alkalom kellemes környezetben jó hangulatban zajlott. A HIA-t Horváth Istvánné alapító, Szűcs M Sándor a kuratórium elnöke illetve két önkéntes Czizmadi Viktória illetve Csizmadi Péter reprezentálta. Az elnök power pointos bemutató segítségével vázolta az Alapítvány tevékenységét és vállalt feladatait.

A Főnix Tv beszámolóját az alábbi videóban tekintheti meg:

Immár második alkalommal adtuk át a Horváth István Alapítványi díjat

Immár második alklommal adtuk át a Horváth István Alapítványi díjat, melyet Nt. Szabó Konrád Sándor lelkipásztor ajánlását figyelembe véve 2014-ben Bán Nellinek (a Tiszafüredi Református Általános Iskola AMI és Óvodatanulójának ) ítélt oda a kuratórium. Kálmán Ibolya Piroska a következő szavakkal adta át az elismerő oklevelet:

“Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet!
Második alkalom,hogy a HIA Horváth István alapítvány által létre jött díjat át adhatjuk.Köszönjük,hogy adójuk 1 %-val és adományaikkal segítik az alapítvány működését.Kérjük jövőre is támogassák adójuk 1 % -val, adományaikkal,hogy minél több ilyen nemes célokat tudjunk megvalósítani.Előre is köszönjük.
  Isten áldja meg a jó cselekedetükért.
Az alábbi igével szeretném át adni a díjat.
János 15.7-8
“Ha megmaradtok énbennem és beszédeim megmaradnak tibennetek,akkor bármit akartok,kérjétek és megadatik nektek.
Az lesz az én Atyám dicsősége,hogy sok gyümölcsöt teremtek és tanítványaim lesztek.”Ámen”
2014-ben Bán Nelli kapta a Horváth István Alapítvány díját
2014-ben Bán Nelli kapta a HIA díjat

 

16-ak Karácsonya 2014

Egy önálló kezdeményezés révén a legnagyobb közösségi oldalon szervezett gyűjtést a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány. A cél az volt, hogy -Magyarország határain belülről és azon túlról- 16 a Bán Zsigmond Református Általános Iskolában tanulmányaikat folytató fiatal számára, idegenek által küldött ajándékokkal tegyék színesebbé a diákok Karácsonyát.  A dotáció alkalmával annyi adomány gyűlt össze, hogy azokat két részletben tudta csak átadni Szűcs M Sándor elnök, illetve az  Alapítvány egy-egy önkéntese, -Csizmadi Péter, Csizmadi Viktória –  Tiszafüreden, Tiszaszőlősön, és Tiszaigaron. Több olyan család is küldött ajándékot, ahol a gyermekek saját játékaikat  is becsomagolva, szolgáltak messze élő kortársaiknak.
Kérem tekintse meg az következő képeket:

HIA KARACSONY 2015

Powered by WordPress Popup