Újabb elektromos kórházi ágyat adott kölcsön alapítványunk

Április 01-én érkezett adomány alapítványunkhoz a Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthonától. A francia gyártmányú elektromos kórházi ágy, gyógymatraccal, éjjeli szekrénnyel nem sokáig pihent a raktárban, ugyanis egy idős, az egyházközségéért rengeteg áldozatot hozó gyülekezeti tag betegséggel teli napjait könnyítik április 03-a óta.

Horváth István Alapítvány nr002

Visszatért Teremtőjéhez alapítónk Horváth István

Horváth István alapító
Horváth István alapító

Horváth István hittestvérünk 1948. június 13-án Tiszafüreden született, egyszerű munkás család legidősebb tagjaként. Iskoláit Tiszafüreden végezte és az általános iskolai tanulmányai után a  kőműves szakmát sajátította el.

1971 július 12-én kötötte össze életét hitvesével Marikával. Házassági szövetségüket a Mindenható két gyermekkel Tivadarral és Anitával pecsételte el. Gondoskodó apa és házastárs, nagyon szerette gyermekeit.  Ami szavaiban és cselekedeteiben is híven tükröződött. Mindenkor és minden lehetőt megtett annak érdekében, hogy szeretteinek életét a legjobb mederben tartsa. Hordozta őket imádságban és gondoskodásban egyaránt.

Horváth István és felesége Marika a két alapító
Horváth István és felesége Marika. A két alapító.

1971 őszén hivatást váltott, a rendőrség kötelékébe állt. Szolgálati ideje során a zászlósi rangig jutott. Szolgálatát több alkalommal is kitüntetésekkel is elismerték,egészen nyugdíjba vonulásáig.

A nyugdíjas években is tovább szolgált de már nem a rendőrség, hanem a család és a gyülekezetkötelékében. Nagyon szerette a Tisza partot. Szeretett horgászni. Hitvesével, gyermekeivel sok-sok boldog órát töltöttek el a folyó mellett.

De a gyülekezetet is hű, hitvalló szolgájaként látogatta. A római katolikus felekezetet hátra hagyva, egyházunk hitvallásaival a szívében konfirmált és hosszú éveken keresztül szolgált Urának gyülekezetében. Pénztárosként, presbiterként, vagy ha kellett kőművesként, harangozóként, Isten dicsőségére végezte mindazt amit Megváltója a szívére helyezett. Ha nem volt munka ő akkor is talált magának.

8 évvel ezelőtt hitvesével egyetértésben megalapították a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítványt. Azzal  a céllal, hogy az egyháznak ls az egyháztagoknak így is segítsenek.

Tündöklött benne, általa Isten dicsősége. És ez látható volt életén, munkáján a lelki szemek számára. Mert akkor ragyog, tündököl sugározza az élő Isten igéjét, világosságát a hívő ember élete, ha annak középpontjában olyan eleven természetességgel, gyermeki magától értetődöttséggel Isten dicsősége és Isten dicsőítése áll. Szeretettel, hűséggel szolgált. Életének gyertyalángja ellobbant, de az
Úr dicsősége ragyog leomlott porsátora fölött. Régi szép énekünk szerint: Istennel járt, lakozott és hozzá térté haza. Jézus Krisztus vérének érdeméért.Az Úr adta, az Úr elvette ! Áldassék az Úrnak neve!

/részlet Horváth István temetési istentiszteletéből 2014.04.03./

Elkészült a templomot a Lelkészi Hivatallal összekötő térköves járda

Fotó: Szűcs M Sándor
Fotó: Szűcs M Sándor

A Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány 2014.03.21-ig szervezett gyűjtést azért, hogy a templom és a parókia között lévő területet ” akadály menetesítve” új 1,5 méter széles 25 méter hosszú járdához a térkövet a Lelkészi Hivatal rendelkezésére bocsássa.  A kuratórium által e célra megjelölt 185.000 forintot sikerült az adományokból összegyűjteni és megvenni a szükséges térkövet, kerti szegélyt, fövenyt, kavicsot és cementet.
Szűcs M Sándor mint a kuratórium elnöke az átadáskor örömét fejezte ki abban, hogy az egyháztagokon kívül Tiszafüred város, két református fenntartású intézményének dolgozói jelentős összeget gyűjtöttek egybe erre a célra.  A Görcsös Éva által vezetett Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona, illetve az Ozsváth János által igazgatott Bán Zsigmond Református Általános Iskola AMI és Óvoda majd 40%-át   adták össze az  anyagok tervezett költségének.    Szerepvállalásukat megköszönve reményét fejezte ki abban, hogy a következő években is fog tudni az alapítvány olyan célokat kitűzni, melyek eléréséért a füredi reformátusok egységesen tudnak cselekedni!

Bár a járda elkészítésének árát a Tiszafüredi Református Egyházközségnek kellett vállalnia Nt. Szabó Konrád Sándor lelkipásztor április 6-án nagy szeretettel köszönte meg az adakozók áldozatvállalását.

Szűcs M Sándor

Kuratóriumi ülés 2014.04.27-én

MEGHÍVÓ A TISZAFÜREDI REFORMÁTUSOKÉRT

HORVÁTH ISTVÁN  ALAPÍTVÁNY

KURATÓRIUMI ÜLÉSÉRE

 

A Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány kuratóriuma megtartja soron következő nyilvános tanácskozását az alapítvány céljai szerinti 2014. évi teendők megbeszélése és gazdálkodási kérdések tárgyában.

 

A tervezett kuratóriumi ülés időpontja: 2014. április. 27. 18.00. óra

Helye: 5350 Tiszafüred Fő út 5

 

A kuratóriumi ülés napirendje:

1. A képviselő beszámol az alapítvány átadás átvételével kapcsolatos eddigi lépésekről

2. A 2014. évi program megbeszélése és a szükséges akciótervek elfogadása

3. Egyéni hozzászólások és javaslatok egyeztetése

A kuratóriumi ülés nyilvános, azon minden érdeklődő részt vehet.

A kuratórium határozatképes, ha ülésén valamennyi kuratóriumi tagja megjelenik.

A kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

Az ülésen meghozott döntések és fontosabb hozzászólások nyilvántartásra kerülnek

az ülésről készült jegyzőkönyvben.

 

A kuratóriumi ülésről készült írásos anyag nyilvánosan megtekinthető.

Adományok érkeztek alapítványunkhoz

2014 első negyedévében az előző bejegyzésekben feltüntetett adományokon kívül az alábbi adományokat vette át az alapítvány kuratóriuma “Adományozó levélen”. (2014.01.13.)

1. Névtelen adományozó az alábbi tárgyakat juttatta el az alapítványhoz:

Megnevezés Használt

Új

Összesen
Pulóver

7

4

11

Ing

6

 0

6

Felső

2

 0

2

Nadrág

6

4

10

Lányka felső

2

 0

2

Lányka szoknya

1

 0

1

Kispárna huzat

2

 0

2

Gumis Lepedő

1

 0

1

Sorgörgő

2

 

2

Összérték

25000 forint

 

 

2.  Ozsváth János a Bán Zsigmond Református Általános Iskola igazgatója, presbiter azon szándékát foglalta adományozó levélbe, melyben az intézmény  60.000 azaz  hatvanezer forintnyi pénzösszeggel fogja támogatni a HIA azon célját, mely révén 25 méter hosszú 1,5 méter széles térköves járda fog elkészülni a templom és a lelkészi hivatal között.  (2014.01.21.)

3. Huba-Vit Bt.  Tartós adományozási szerződést kötött az alapítvánnyal, melyben vállalta, hogy 4 év alatt 20.000 azaz húszezer forintot utal  működési költségre és a kiadások mértékének enyhítésére. (2014.01.27.)

4.  Fodor Károly és Károlyné adományozó levélben vállalta, hogy 12500 azaz tizenkettőezer ötszáz forintot utal az alapítvány számlájára támogatásként, azért, hogy a 2014. évre meghatározott célokat a kuratórium megvalósíthassa.  (2014.01.31.)

5. Szilágyi György 100 db akácfa csemetét adományozott a Horváth István alapítvány részére. (2014.02.01.)

6. Szatmári Lajos 1000 db fénymásoló, 100 db színes A4-es méretű lap és 200 db DL 10-es boríték átadásával kívánja mérsékelni az alapítvány irodaszerre költendő kiadásait. (2014.02.25.)

Adományt gyűjtünk!

A TISZAFÜREDI REFORMÁTUSOKÉRT HORVÁTH ISTVÁN ALAPÍTVÁNY

templom és parókia renoválás címén

adománygyűjtést szervez 2014. március 21-ig

azért az alapítvány kuratóriuma, hogy a templom és az iroda között kb 25 méter hosszú  és 1,5 méter széles járdához a térkövet megvehesse és azt az egyházközség részére átadja!

Kérem, amennyiben lehetősége van rá, a gyűjtést adományával segítse!

Tervezett költség: 185.000 HUF

Köszönöm!                                                Szűcs M Sándor

                                                                      a kuratórium elnöke

Kuratóriumi ülés 2014.03.16-án

MEGHÍVÓ A TISZAFÜREDI REFORMÁTUSOKÉRT HORVÁTH ISTVÁN  ALAPÍTVÁNY

KURATÓRIUMI ÜLÉSÉRE

 

A Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány kuratóriuma megtartja soron következő nyilvános tanácskozását az alapítvány céljai szerinti 2014. évi teendők megbeszélése és gazdálkodási kérdések tárgyában.

 

A tervezett kuratóriumi ülés időpontja: 2014. március. 16. 18.00. óra

Helye: 5350 Tiszafüred Fő út 5

 

A kuratóriumi ülés napirendje:

1. A képviselő beszámol az alapítvány átadás átvételével kapcsolatos eddigi lépésekről

2. A 2014. évi program megbeszélése és a szükséges akciótervek elfogadása

3. Egyéni hozzászólások és javaslatok egyeztetése

A kuratóriumi ülés nyilvános, azon minden érdeklődő részt vehet.

A kuratórium határozatképes, ha ülésén valamennyi kuratóriumi tagja megjelenik.

A kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

Az ülésen meghozott döntések és fontosabb hozzászólások nyilvántartásra kerülnek

az ülésről készült jegyzőkönyvben.

 

A kuratóriumi ülésről készült írásos anyag nyilvánosan megtekinthető.

Ülésezett a kuratórium 2014.02.02-án

A Kuratórium 2014.02.02-án ült össze az Alapítók családi házában. A jó hangulatú tanácskozáson az alábbi határozatok születtek:

2014.02.02/01/01. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy Szűcs M Sándort beszámolóját elfogadja.

2 igen egy tartózkodás

2014.02.02/01/02. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy Szűcs M Sándor megbízza a következő irodaszerek beszerzésével:

250 db boríték, 1000 db fénymásoló lap, 125 db színes A4 méretű lap

2 igen 1 tartózkodás

2014.02.02/01/03. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy 2014.december 31-ig 3 olyan Tiszafüredi Református Egyházközségi tag „álmát” próbálja valóra váltani, akik a Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthonában gondozottként laknak és konfirmációs vizsgát tettek. Az intézményt írásban Szűcs M Sándor kuratóriumi elnök értesíti.

3 igen szavazat

2014.02.02/01/04. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a lelkipásztor ajánlása alapján 5 olyan református hitoktatásban részesülő nehéz sorsú, hátrányos helyzetű tanuló részére próbál patrónust felkutatni, akik havonta kisebb összeggel, élelmiszercsomaggal, ruhával enyhítenék a családra nehezedő anyagi terheket. Jelölésnél figyelembe kell venni, hogy a diák tanulmányi átlaga a jelölés vagy az azt megelőző félévben legalább 4,00 átlagot elérje, és legalább egy tanulmányi (házi) versenyen a jelölés vagy az azt megelőző évben megméresse magát.

3 igen szavazat

2014.02.02/01/05. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az érintetteket az elnök írásban értesítse! Illetve kérje meg Nt. Szabó Konrád Sándor lelkész urat, hogy az adó 1% alapítványunk részére történő felajánlásának lehetőségére a gyülekezeti tagok figyelmét felhívja!

3 igen határozat

A kuratórium úgy tervezi, hogy a következő, 2014-ben az első kuratóriumi ülést 2014.03.02-án vasárnap tartja.

Elektromos kórházi ágyat adott kölcsön alapítványunk

Egyik aktív gyülekezeti tagunk részére, családtagjainak  adta át Szűcs M Sándor a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány Kuratóriumának elnöke azt az elektromos kórházi ágyat, matracot, illetve éjjeliszekrényt, melyet az alapítvány a Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthonától kapott. Az adomány komfortosabbá és  egyszerűbbé teszi testvérünk életét.
Isten tartsa meg közöttünk minél tovább a nagymamát – amennyiben ez az Ő akaratával egyezik-, hogy imahátteret biztosítva egyházközségünket, minket tagokat ezután is imádságában az Úr kegyelme elé ajánlja!

Agy adomany001

Horváth István Alapítvány

HIA KARACSONY 2015

Powered by WordPress Popup