Jegyzokonyv

Ülésezett a Kuratórium 2013.11.15-én

A Horváth István Alapítvány új kuratóriuma  2013.11.15-én a Tiszafüredi Református Egyházközség imatermében (Tiszafüred Fő út 5) tartotta első ülését. Az ülésre meghívót kaptak az alapítók, a  leköszönő kuratóriumi tagok, új tagok és az érdeklődők. Szűcs M Sándor elnök megköszönte a volt elnökség tagjainak munkáját, s részükre jelképes ajándékot is átadott.
Az tanácskozáson az alábbi határozatokat hozta a kuratórium:

2013.11.15/02/01. számú határozat:

a Szűcs M Sándor kuratóriumi elnök által tett beszámolót, a  kuratórium elfogadja és tudomásul veszi.

2 igen szavazat, 1 tartózkodás

2013.11.15/02/02.  számú határozat

a kuratórium úgy határoz, hogy a mellékelt listán szereplő adományozók részére köszönő levelet küld 2013.12.31-ig.

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

2013.11.15/02/03. számú határozat

Az Abádszalóki Református Egyházközség által felajánlott új, több mint 100.000 forint értékű /közülük 2-3  kisebb javításra szoruló/ lányka télikabátokat az alapítvány kuratóriuma elfogadja, és azokat a Tiszafüredi Református  Egyházközség részére felajánlja.

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

2013.11.15/02/04. számú határozat

a kuratórium Mihala Sándorné Julika könyvelő részére ajándékot vásárol az elmúlt években az alapítványért ellenszolgáltatás nélkül végzett munkájának elismeréséért, illetve köszönés képen.

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

2013.11.15/02/05. számú határozat

A kuratórium 10.000 azaz tízezer forint értékű alapítványi díjat hoz létre. Melyet a mindenkori Tiszafüreden szolgálatot teljesítő lelkipásztor javaslata alapján ítél oda az alapítvány kuratóriuma.A javasolni azon fiatalt lehet, aki református hittanra jár, jó tanulmányi előmenetelű, gyülekezet életében aktívan részt vesz, illetve annak részére önkéntes munkát végez. A javaslatnál az adott naptári évben kell vizsgálni a jelöltet az előbb felsorolt szempontok alapján. Az alapítványi díjat legkésőbb az adott naptári év Karácsonyáig, egy gyülekezeti alkalmon át kell adni.

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

2013.11.15/02/06. számú határozat

A kuratórium úgy határozott, hogy az alapítvány arculattervét 12.700 azaz bruttó tizenkettőezer hétszáz forintért elkészítteti.

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

2013.11.15/02/07. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy engedélyezi Szűcs M Sándor kuratóriumi elnök részére azt, hogy a 10.000 azaz tízezer forint értéket meg nem haladó beszerzés ügyében utólagos jóváhagyással döntsön.

2 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadva

2013.11.15/02/08. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az alapítvány pénzeszközeinek összege nem csökkenthető 60.000 azaz hatvanezer forint alá. Az előbb megjelölt tartalékösszeg csak olyan rendkívüli esetben bontható meg, amelynek megoldása feltétlenül szükséges, az alapítvány további működéséhez. Ezen tartalékösszeg pályázati önrész részeként nem számítható be, és nem használható fel.

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

2013.11.15/02/09. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az alapítvány előző kuratóriuma által szóban tett javaslatának- ablak és ajtó beszerzésére  a Református parókiára-, végrehajtását a jelenlegi kuratórium, fedezet hiányában, bár szándékát fenntartva felfüggeszti.

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

2013.11.15/02/10. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy Szűcs M Sándor kuratóriumi elnök által tett felajánlást – miszerint az alapítvány honlapját térítésmentesen elkészíti, azt költségmentesen az interneten elhelyezi, illetve a honlapot rendszerint frissíti, 2014.12.31-ig- elfogadja.

2 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadva

2013.11.15/02/11. számú határozat

A kuratórium, úgy határoz, hogy a kuratórium tagjai által tett felajánlást – miszerint  2013.12.31-ig az alapító okiratban meghatározott módon járó  költségtérítést nem veszik igénybe, lemondanak róla- elfogadja.

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

2013.11.15/02/12. számú határozat

A kuratórium, úgy határoz, hogy a kuratórium önkéntesek gyűjtésébe kezd, és azok regisztrálását is elvégzi.

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

2013.11.15/02/13. számú határozat

A kuratórium, úgy határoz, hogy felhatalmazza a kuratórium tagjait adományok gyűjtésére  bel- és külföldön a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány részére.

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

2013.11.15/02/14. számú határozat

A kuratórium, úgy határoz, hogy a kuratórium önkéntes munkavégzőket ajánl fel a Tiszafüredi Református Egyházközség részére, az Igari úti temetőben történő  szemétszedésre, cserjétlenítésre, igény esetén pedig felügyelet alatt történő temető takarításra 60 munkaóra erejéig.

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

2013.11.15/02/15. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a következő kuratóriumi ülését várhatóan 2013.12.08-án tartja.

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

Leave a Reply