Jegyzokonyv

Ülésezett a Kuratórium 2013.12.14-én

A Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány kuratóriuma 2013.12.14-én ülésezett a Tiszafüredi Református Egyházközség imatermében. Az aktuális ügyek megbeszélése mellett, több határozatot hoztak a tagok a 2014-ben elvégezni kívánt feladatokról is.

A tanácskozáson az alábbi határozatok születtek:

2013.12.14./03/17 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy a lelkipásztor levelében foglaltakat tudomásul veszi, és ezek alapján fog eljárni. Úgy is határoz, hogy az OTP banknál vezetett

11745059-20013499-00000000 számú

alszámlának a megszüntetéséről intézkedik.

3 igen szavazat

2013.12.14./03/18 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy Szűcs M Sándor elnök beszámolóját elfogadja.

2 igen 1 tartózkodó szavazat

A kuratórium korábban úgy határozott, hogy alapítványi díjat hoz létre. A Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítványi díj néven. A díj értéke 10.000 azaz tízezer forint. Díjazott lehet minden olyan 18. életévét még be nem töltött református hittanoktatásban résztvevő diák, aki tanulmányai mellett a gyülekezet alkalmain rendszeresen részt vesz, és önkéntes munkát végez az egyházközség, vagy annak hívei javára. A jelöltek személyére a mindenkori lelkipásztor tesz ajánlást legkésőbb minden év november 30-ig. Ajánlásnál a jelölt tárgyévi teljesítményét kell figyelembe venni. A díjat a kuratórium ítéli oda. A díjat minden év december 31-ig át kell adni.

2013.12.14./03/19 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy elfogadja Nt. Szabó Konrád Sándor lelkész által tett javaslatot és az egyedül megnevezett Szele Eszternek ítéli oda 2014, és egyben először a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítványi díjat. A döntésről mind a lelkészi hivatalt, mind a díjazottat értesíteni fogja a kuratórium. Átadás időpontja: 2013.12.25. 10 óra.

3 igen szavazat

2013.12.14./03/20 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy az elnök által elkészíttetett logó és levélpapír tervezetekből a 3. számút választja ki, és vezeti be a napi ügyvitelbe.

3 igen szavazat

2013.12.14./03/21 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy megbízza Szűcs M Sándor elnököt azzal, hogy a Szeretetszolgálati Iroda szakértői csoportjának vezetőjével, Fejes Brigittával (1146 Budapest, Hungária krt 200) felvegye a kapcsolatot pályázat megírása, megvalósítása céljából.

3 igen szavazat

2013.12.14./03/22 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy felkéri az alapítókat arra, hogy az Alapító Okirat módosításával az alapítvány céljai közé bekerüljön:

A szociális és kulturális szempontból átmenetileg vagy tartósan nehéz helyzetbe került személyek segítése, illetve szociális támogatást nyújtása nehéz helyzetben lévő családoknak, továbbá a hátrányos helyzetben élők társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Ennek keretében egyedi kérelem alapján egyszeri vagy folyamatos támogatást nyújtása a szociális rászorulók részére.

3 igen szavazat

2013.12.14./03/23 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy a 2014. évben rendelkezésre álló, nem célzott pénzbeli támogatásokból 185. 000 azaz száznyolcvan ötezer forintot, de maximum a nem célzott pénzügyi támogatások 28%-át a templom bejárata és az iroda között létesítendő kb. 25 méter hosszú és 1,5 méter széles járda elkészítéséhez szükséges térkő megvásárlására fordítja. Így kívánja elérni a kuratórium azt az Alapító Okiratban meghatározott célt mely a Tiszafüredi Református templom felújítása és a parókia építése, felújítása-ként lett meghatározva.

3 igen szavazat

2013.12.14./03/24 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy a 2014. évben rendelkezésre álló, nem célzott pénzbeli támogatásokból 60.000 azaz hatvanezer forintot, de maximum a nem célzott pénzügyi támogatások 10 %-át a református gyülekezeti lelki munka segítésére fordítja. Így kívánja elérni a kuratórium azt az Alapító Okiratban meghatározott célt mely a református gyülekezeti munka segítése-ként lett meghatározva

3 igen szavazat

2013.12.14./03/25 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy a 2014. évben rendelkezésre álló, nem célzott pénzbeli támogatásokból 30.000 azaz harmincezer forintot, de maximum a nem célzott pénzügyi támogatások 5,5 %-át az Igari úti lezárt temető gondozására fordítja. Úgy hogy az alapítvány önkénteseivel a sírhelyek feliratait dokumentálják, azok pontos GPS koordinátáit meghatározzák, illetve az adatokat egy mindenki számára elérhető adatbázisban rögzítik és hozzáférhetővé teszik az elkövetkező években. Tavasszal és ősszel a Papok dombja nevű temetőrészen a rég volt lelkészek sírjait gyomtalanítják. Így kívánja elérni a kuratórium azt az Alapító Okiratban meghatározott célt mely a temetők gondozása, illetve a református történelmi hagyományok kutatása, ápolása-ként lett meghatározva

3 igen szavazat

2013.12.14./03/26 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy a 2014. évben rendelkezésre álló, nem célzott pénzbeli támogatásokból 30.000 azaz harmincezer forintot, de maximum a nem célzott pénzügyi támogatások 5 %-át egy a „Horváth István Alapítvány” nevű teremlabdarúgó csapat összeállítására és a 2014 évi téli Tiszafüredi Teremlabdarúgó tornán történő elindításra fordítja. A csapat összeállításának feladatát a kuratórium Szűcs M Sándorra bízza. Így kívánja elérni a kuratórium azt az Alapító Okiratban meghatározott célt mely a sport, a művészet és a tudomány területén szoros együttműködés kialakítása Tiszafüred intézményeivel-ként lett meghatározva.

3 igen szavazat

2013.12.14./03/27 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy a 2014. évben rendelkezésre álló, nem célzott pénzbeli támogatásokból 120.000 azaz százhúszezer forintot, de maximum a nem célzott pénzügyi támogatások 18 %-át az erdélyi Zsibó város református fiataljaival együtt a Szilágyságban, 2014 nyarán megtartandó Diakóniai Tábor megvalósítására fordítja. A sorban immár negyedik, ám az alapítvány támogatásával először útra kelő ifjú füredi önkéntesek a zsibói magyar sírok cserjétlenítésén, szépítésén fognak dolgozni, mint tették azt Szilágygörcsönyben is korábban. Így kívánja elérni a kuratórium azt az Alapító Okiratban meghatározott célt mely a határon túli magyarsággal kapcsolatot tevékenység-ként lett meghatározva

3 igen szavazat

2013.12.14./03/28 számú határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy a 2014. évben rendelkezésre álló, nem célzott pénzbeli támogatásokból 120.000 azaz százhúszezer forintot, de maximum a nem célzott pénzügyi támogatások 18 %-át elkülöníti abból a célból, hogy az esetleges pályázatokon indulva az önrészt ebből az összegből fizethesse ki a kuratórium. Így kívánja elősegíteni a kuratórium az Alapító Okiratban meghatározott célok elérését.

3 igen szavazat

Leave a Reply