Jegyzokonyv

Ülésezett a kuratórium 2014.02.02-án

A Kuratórium 2014.02.02-án ült össze az Alapítók családi házában. A jó hangulatú tanácskozáson az alábbi határozatok születtek:

2014.02.02/01/01. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy Szűcs M Sándort beszámolóját elfogadja.

2 igen egy tartózkodás

2014.02.02/01/02. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy Szűcs M Sándor megbízza a következő irodaszerek beszerzésével:

250 db boríték, 1000 db fénymásoló lap, 125 db színes A4 méretű lap

2 igen 1 tartózkodás

2014.02.02/01/03. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy 2014.december 31-ig 3 olyan Tiszafüredi Református Egyházközségi tag „álmát” próbálja valóra váltani, akik a Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthonában gondozottként laknak és konfirmációs vizsgát tettek. Az intézményt írásban Szűcs M Sándor kuratóriumi elnök értesíti.

3 igen szavazat

2014.02.02/01/04. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a lelkipásztor ajánlása alapján 5 olyan református hitoktatásban részesülő nehéz sorsú, hátrányos helyzetű tanuló részére próbál patrónust felkutatni, akik havonta kisebb összeggel, élelmiszercsomaggal, ruhával enyhítenék a családra nehezedő anyagi terheket. Jelölésnél figyelembe kell venni, hogy a diák tanulmányi átlaga a jelölés vagy az azt megelőző félévben legalább 4,00 átlagot elérje, és legalább egy tanulmányi (házi) versenyen a jelölés vagy az azt megelőző évben megméresse magát.

3 igen szavazat

2014.02.02/01/05. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az érintetteket az elnök írásban értesítse! Illetve kérje meg Nt. Szabó Konrád Sándor lelkész urat, hogy az adó 1% alapítványunk részére történő felajánlásának lehetőségére a gyülekezeti tagok figyelmét felhívja!

3 igen határozat

A kuratórium úgy tervezi, hogy a következő, 2014-ben az első kuratóriumi ülést 2014.03.02-án vasárnap tartja.

Leave a Reply