Jegyzokonyv

Ülésezett a kuratórium

A 2014. november 23-án tartott kuratóriumi ülésen hozott határozatok:

2014.11.23/09/18. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy felkéri Nt. Szabó Konrád Sándor lelkész urat arra, hogy tegyen javaslatot arra vonatkozólag, hogy 2014-ben kinek ítélhetné oda a kuratórium a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítványi díjat.

2014.11.23/09/19. számú határozat

A kuratórium kivételes esetben – határidőhöz kötött kuratóriumi döntések szükségessége esetén – az elektronikus és internet alapú kommunikáció eszközeinek (pl. Skype, MSN, videokonferencia, telefon) igénybevételével is hozhat határozatot. Ez esetben a kuratóriumi tagok fizikai részvétele helyettesíthető technikai eszközök igénybevételével, úgy hogy a kívülállók a döntés folyamatában értesüljenek a vitáról és a döntés eredményéről. A tagok a napirend elfogadásakor határoznak arról, hogy melyik tag milyen módon vesz részt a napirend megtárgyalásában és a határozat meghozatalában. Az ülést levezető elnök és a jegyzőkönyv hitelesítője csak azon tagok közül kerülhet ki, akik fizikailag is részt vesznek az ülésen.

Leave a Reply