Jegyzokonyv

Ülésezett a Kuratórium

2014.12.14-én a 18 órától tartott ülésén a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány kuratóriuma, az alábbi döntéseket hozzta:

2014.12.14./11/21. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a Tiszaszentimrei Református Egyházközség felajánlásáról a következőképpen rendelkezik:

50 doboz kerüljön az Erdélybe küldendő csomagokba

50 doboz legyen a Bán Zsigmond Református Általános Iskola rászoruló diákjainak szétosztva

5 dobozzal adományoz a Wesley János Óvodába /1086 Budapest, Dankó u. 11./

20 dobozzal   pedig felajánl a Tiszafüredi Református Egyházközségnek

2014.12.14./11/22. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy 2014-ben Nt. Szabó Konrád Sándor szóbeli ajánlását figyelembe véve Bán Nelli a Bán Zsigmond Református Ált. Isk. tanulójának ítéli oda a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány díját.

2015.01.25-én a 18 órától tartott ülésén a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány kuratóriuma, az alábbi döntéseket hozzta:

2015.01.25-én a 18 órától tartott ülésén a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány kuratóriuma, az alábbi döntéseket hozzta:

2015.01.25./01/01. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy Szűcs M Sándor elnök beszámolóját elfogadja.

2015.01.25./01/02. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítványi díj összegét nem emeli meg és azt továbbra is évente csak egyszer ítéli oda.

2015.01.25./01/03. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy céladomány gyűjtést indít azért, hogy a későbbiekben vásárolandó Alapítványi házhoz 300.000 azaz háromszázezer forint önerőt összegyűjtsön.

2015.01.25./01/04. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a Tiszafüredi Református Egyházközségen belül működő énekkar részére 60.000 azaz hatvanezer forint támogatást nyújt.

2015.01.25./01/05. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a Tiszafüredi Református Egyházközség részére a templom és a parókia között található 100 m2-es terület rendezésének a céljából gyűjtést, illetve céladomány gyűjtést indít. Melynek folyamán 300.000 azaz háromszázezer forintot vagy 420 darab fűrácsot, illetve 20 m3 sódert próbál adományként az Egyházközség részére akvirálni.

2015.01.25./01/06. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy, a 2015/2016-os Téli Teremfoci Bajnokságon egy kispályás labdarúgó csapat indítását támogatja Horváth István Alapítvány vagy HIA néven.az esetleges céladományokon felül 30000 azaz harmincezer forinttal .

2015.01.25./01/07. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy 2015. decemberében Kusalyba és Szilágygörcsönybe összeállítandó csomagok elkészítését 20000 azaz húszezer forinttal támogatja az esetleg az erre a célra érkezett céladományokon felül.

2015.01.25./01/08. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a 2015- ben immár V. alkalommal most Kusalyban megrendezendő Diakóniai hét támogatására céladomány gyűjtést szervez.

2015.01.25./01/09. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy 2015. decemberében ismét megrendezendő 16-ak Karácsonya támogatására céladomány gyűjtést szervez.

2015.01.25./01/10. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy időskorúak támogatásának céljára az önkéntes munka, illetve céladományokon kívül 10000 azaz tízezer forintot különít el.

2015.01.25./01/11. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a 2015. decemberében összeállításra kerülő 150 tiszafüredi, illetve 50 kusalyi, szilágygörcsönyi csomag elkészítését csomagonként 5 kg, összesen 1000 kg azaz 10 mázsa étkezési almával támogatja.

2015.01.25./01/12. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy 2015. évben a soros Kuratóriumi üléseket a következő időpontokban tartja: március 1, április 12, május 3, június 7, július 5, augusztus 2, szeptember 6, október 4, november 8, december 6.

2015.02.01-én a 18 órától tartott ülésén a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány kuratóriuma, az alábbi döntéseket hozzta:

2015.02.01./02/13. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy Szűcs M Sándor elnök által szóban tett beszámolót elfogadja.

2015.02.01./02/14. számú határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy Szűcs M Sándor elnököt megbízza azzal, hogy a „Gyümölcsfák a papkertben” elnevezésű pályázatot elkészítse. Abból a célból mert így lehetőség nyílik több őshonos gyümölcsfa ültetésére.

Leave a Reply